ترمیم کننده سوختگی اسوالین و بنیاد نوآوران و همکاریهای علمی شهید فهمیده

ترمیم کننده گیاهی زخم و  سوختگی  اسوالین به بنیاد نوآوران و همکاریهای علمی شهید فهمیده استان کرمان ارائه شده است و وزارت دفاع برای تجاری سازی این دارو حمایتهای لازم را انجام می دهد.

مزایای استفاده از این ترمیم کننده گیاهی اسوالین

مزایای استفاده از این ترمیم کننده گیاهی با داشتن خواص ضد التهاب  باعث ارامش مصدوم شده و احساس درد وی کاهش می یابد به همین دلیل نیاز به مصرف آرامش بخش نمی باشد. در اولین بار مصرف عفونت از زخمها خارج و باعث جلوگیری از تورم می شود نسبت به سایر روشهای درمان سرعت بهبود […]

ترمیم کننده گیاهی زخم و سوختگی اسوالین

این یک ترمیم کننده گیاهی ترکیبی است که همزمان کار چند دارو را انجام می دهد وعملکرد چندگانه دارد . بصورت آنتی بیوتیک ، ضدعفونی کننده ،مسکن، التیام بخش می باشد بصورتیکه موضع آسیب دیده بستگی به درجه سوختگی بعد از مدت کوتاهی کاملا بهبود   می یابد و اثری از زخم دیده نمی شود و […]