ترمیم کننده گیاهی زخم و سوختگی اسوالین

این یک ترمیم کننده گیاهی ترکیبی است که همزمان کار چند دارو را انجام می دهد وعملکرد چندگانه دارد . بصورت آنتی بیوتیک ، ضدعفونی کننده ،مسکن، التیام بخش می باشد بصورتیکه موضع آسیب دیده بستگی به درجه سوختگی بعد از مدت کوتاهی کاملا بهبود   می یابد و اثری از زخم دیده نمی شود و حتی موهای روی پوست هم دوباره می روید.