مزایای استفاده از این ترمیم کننده گیاهی اسوالین

مزایای استفاده از این ترمیم کننده گیاهی

  1. با داشتن خواص ضد التهاب  باعث ارامش مصدوم شده و احساس درد وی کاهش می یابد به همین دلیل نیاز به مصرف آرامش بخش نمی باشد.
  2. در اولین بار مصرف عفونت از زخمها خارج و باعث جلوگیری از تورم می شود
  3. نسبت به سایر روشهای درمان سرعت بهبود بیشتر میباشد
  4. استفاده از این ترمیم کننده گیاهی آسان بوده و نیاز به آموزش خاصی ندارد
  5. در هنگام تعویض ، پانسمان به راحتی از روی زخم جدا می شود که این باعث کاهش درد بیمار می گردد وهمچنین سلولهای تازه از سطح جدا نمی شود و ترمیم را تسریع می نماید
  6. با استفاده از این ترمیم کننده گیاهی اسکار ناشی از سوختگی بر روی عضو بر جا نمی ماند
  7. مهمترین مزیت این ترمیم کننده گیاهی نتایج بهترزیبائی به دلیل کاهش تحریکات وبه جا نماندن اثر سوختگی
  8. به دلیل طبیعی بودن آن هیچ گونه عوارضی مشاهده نمی شود